Konkurs „Najaktywniejszy czytelnik roku szkolnego 2015/2016”

Zapraszamy do udziału w konkursie na
„Najaktywniejszego czytelnika roku szkolnego 2015/2016”

Co trzeba zrobić?

Czytać książki!

Dodatkowo można:

Zgłaszać do biblioteki propozycje zakupu nowych książek!

Napisać recenzję przeczytanej książki!

Wybierz dogodną dla siebie aktywność czytelniczą.

Konkurs rozstrzygnięty zostanie w kategorii indywidualnej i klasowej.

1. W kategorii indywidualnej konkurs wygrywa uczeń, który w czasie trwania konkursu zdobędzie największą ilość punktów konkursowych.
2. W kategorii klasowej wygrywa klasa, która w czasie trwania konkursu zdobędzie największą ilość punktów konkursowych.
3. Punkty przyznawane będą za:
– każdą wypożyczoną i przeczytaną książkę – 1 punkt ;
– zgłoszenie propozycji zakupu nowych książek do biblioteki wraz z uzasadnieniem wyboru – 1 punkt za każde zgłoszenie;
– przygotowanie recenzji przeczytanej książki – 2 punkty;
– opublikowanie w biuletynie biblioteki szkolnej „INFOTEKA” recenzji przeczytanej książki – 3 punkty.

Zapraszamy do wypożyczania książek z biblioteki szkolnej.

Regulamin

Załącznik do regulaminu

Skip to content