Konkurs na projekt okładki lektury szkolnej

Szkolny konkurs
na projekt okładki lektury szkolnej
„Grafika w służbie książki”

ZAPROJEKTUJ OKŁADKĘ LEKTURY SZKOLNEJ,
wybranej z listy lektur wymienionych w załączniku nr 2 regulaminu konkursu.

Projekt powinien zawierać:

  • czytelne napisy – tytuł lektury, imię i nazwisko pisarza oraz szatę graficzną, która będzie zachęcała czytelnika do przeczytania książki;
  • Projekt powinien być wykonany w formacie A4;
  • Praca musi być dziełem jednego ucznia;
  • Projekt może być wykonany przy użyciu dowolnego programu komputerowego lub z zastosowaniem dowolnej techniki plastycznej (dopuszczalny jest kolaż różnych technik plastycznych).

Projekt należy dostarczyć do nauczyciela-opiekuna lub bezpośrednio do biblioteki szkolnej do 30.10.2014 roku.
Na odwrocie projektu należy podać imię, nazwisko autora projektu okładki i klasę (litery drukowane).

Projekt powinien być dostarczony w formie:

  • wydruku komputerowego – format A4;
  • i pliku zapisanego w formacie jpg

Ocenie podlegają:

  • czytelność podanej informacji dotyczącej tytułu lektury i jej autora;
  • oryginalność koncepcji;
  • trafność zastosowanych technik plastyczno-graficznych;
  • estetyka wykonania.

Przykładowe okładki lektur szkolnych

 

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie

Koordynator:
nauczyciel-bibliotekarz Jadwiga Jezierna

nauczyciele współpracujący:
Dorota Białkowska,
Małgorzata Starczewska-Moskal,
Monika Stępniak-Jankowska.

Regulamin konkursu

Lista lektur

Karta zgłoszenia

 

Skip to content