Nowe miejsca pracy dla naszych absolwentów

Trzynastu absolwentów naszej szkoły odbywa staże, a po ich ukończeniu ma zagwarantowaną pracę w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Łodzi. To efekt działania Branżowej Sieci Współpracy, której członkiem jest nasza szkoła.

Branżowa Sieć Współpracy powstała w marcu tego roku. Tworzą ją: Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, które pełni rolę koordynatora, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Łodzi, Powiatowy Urząd Pracy oraz cztery łódzkie szkoły: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 22 oraz Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych.

Dzięki ścisłej współpracy szkół, Urzędu Pracy i Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego porozumienie ma na celu zagwarantowanie pracy absolwentom łódzkich szkół zawodowych. /j.j./

Skip to content