Konkurs „Torba Pana Cogito”

Biblioteka szkolna zachęca młodzież naszej szkoły do wzięcia udziału w konkursie „Torba Pana Cogito”, mającego uświetnić ROK ZBIGNIEWA HERBERTA.

Konkurs organizowany jest przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi.  Swym zasięgiem obejmuje teren województwa łódzkiego.

Konkurs trwa od 3 września 2018 roku do 12 października 2018 roku.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w konkursie proszone są o zgłaszanie się do biblioteki szkolnej – sala 211 – nauczyciel bibliotekarz Jadwiga Jezierna.

Regulamin i  karty zgłoszenia dostępne są w bibliotece szkolnej.

Zadaniem uczestnika konkursu jest stworzenie projektu plastycznego inspirowanego twórczością Zbigniewa Herberta. Zwycięski projekt zostanie umieszczony na torbie bawełnianej promującej przedsięwzięcie „Pan Cogito odwiedza bibliotekę”.

W projekcie nie może pojawiać się cytat Zbigniewa Herberta ani jego wizerunek.

Projekt plastyczny może zostać wykonany dowolną techniką z wyłączeniem prac przestrzennych i prac wykonanych przy pomocy programów komputerowych.

Praca powinna zostać wykonana w formie papierowej w formacie nie większym niż A3.

Praca może zostać wykonana przez jedną osobę lub zespół składający się maksymalnie z 2 osób.

Zgłaszane do konkursu prace nie mogą naruszać prawa ani dóbr osobistych osób trzecich i ogólnie przyjętych norm obyczajowych. Nie mogą też zawierać treści obscenicznych i powszechnie uznawanych za obraźliwe lub wulgarne.

W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie opublikowane, ani nie brały udziału w żadnym konkursie.

Jury przyzna 3 nagrody (I, II, III miejsce) oraz wyróżnienia.

Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac niespełniających wymogów określonych regulaminem

Konkurs organizowany jest przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi w ramach projektu „Pan Cogito odwiedza bibliotekę” realizowanego w ramach obchodów Roku Herberta. Dofinansowano go ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Patroni medialni: Radio Łódź, TV TOYA, Region Kultury. Opieka medialna: Dziennik Łódzki.

Zachęcam do wzięcia udziału w konkursie.

nauczyciel bibliotekarz
Jadwiga Jezierna

Skip to content