Nagroda Ministra Edukacji Narodowej

Pani  dyrektor Henryka Michalska otrzymała  
Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej
za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej.

  W 2019 roku tym resortowym 
wyróżnieniem uhonorowano  w województwie łódzkim dziewięć osób.

Serdecznie gratulujemy.

Skip to content