Dzień Edukacji Narodowej 2019

Dzień Edukacji Narodowej jest szczególnie ważny dla naszej szkoły. Po pierwsze jest to święto naszego patrona, po drugie jest świętem wszystkich pracowników oświaty, po trzecie tego dnia uczniowie klas pierwszych składają ślubowanie i stają się pełnoprawnymi członkami szkolnej społeczności.

W tym dniu pani dyrektor Henryka Michalska uczestniczyła w gali z okazji Dnia Edukacji Narodowej, zorganizowanej przez łódzkiego kuratora oświaty Grzegorza Wierzchowskiego, na której otrzymała Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej.

Na naszej szkolnej uroczystości gościliśmy emerytowanych nauczycieli, rodziców, przedstawicieli instytucji współpracujących ze szkołą oraz Annę Kuron – przedstawiciela pracodawcy z firmy Veolia Energia Łódź S.A.

Tradycyjnie podczas uroczystych obchodów Dnia Edukacji Narodowej odbyło się pasowanie młodzieży klas pierwszych na uczniów naszej szkoły. Pasowania w imieniu dyrektor Henryki Michalskiej dokonał Mirosław Gintowt, nauczyciel naszej szkoły. Nowo pasowani uczniowie złożyli również uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły.

Dzień Edukacji Narodowej to wyjątkowa okazja do nagrodzenia tych, którzy najbardziej poświęcają się wychowaniu i kształceniu młodzieży. Wicedyrektorzy szkoły – Dorota Serwik-Porowska i Piotr Pluskota, w imieniu dyrektor Henryki Michalskiej, wręczyli nagrody wyróżnionym nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi.  

Za wyróżniającą pracę dydaktyczno-wychowawczą nagrodę dyrektora otrzymali nauczyciele: Dorota Białkowska, Rafał Borszyński,  Monika Jaskuła, Czesław Kowalczyk, Ryszard Mirys, Krzysztof Muszyński, Katarzyna Pankratz, Piotr Pluskota, Szymon Rogowski, Dorota Serwik-Porowska,  Anna Szewczyk, Jacek Wiśniewski i Anna Zdanowska. W gronie nagrodzonych pedagogów znaleźli się ci, którzy wzorowo wypełniali swoje obowiązki, a także wykonywali zadania spoza tego zakresu.

Za zaangażowanie w pracę zawodową nagrodę dyrektora otrzymali także pracownicy administracji i obsługi:  Krzysztof Brzozowski, Katarzyna Dąbrowska, Gertruda Stępień, Ilona Karolak, Agnieszka Sikorska, Grzegorz Urbaniak i Elżbieta Zezul.

Całość uroczystości zwieńczona została konkursami dla uczniów klas pierwszych, które przygotowane zostały przez kolegów z klas drugich. Przedstawiciele poszczególnych klas pierwszych brali udział w konkursie plastycznym – rysowanie portretu wychowawcy; konkursie na wiersz na temat zawodu, w którym kształcą się uczniowie danej klasy oraz wiedzy o szkole.

W poszczególnych konkursach zwyciężyły klasy:

Konkurs na portret wychowawcy – kl. I TD
Konkurs na wiersz o zawodzie – kl. I TC
Quiz wiedzy o szkole – kl. I TB.

Zdjęcia nadesłał Sylwester Paczesny

 

Skip to content