Wycieczka do Warszawy

17 października 2019 roku uczniowie klas IV TA, IV TE i  II A Branżowej Szkoły I Stopnia uczestniczyli w wycieczce do Warszawy. Młodzieży towarzyszyli wychowawcy klas – Karolina Pel, Monika Stępniak-Jankowska i Sylwester Paczesny oraz pedagog szkolny Magdalena Binder, który zorganizował wycieczkę.  

Uczestnicy wycieczki zwiedzili Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Stare Miasto oraz odwiedzili Cmentarz Powązkowski. Wycieczka miała charakter dydaktyczny i nastawiona była na kształtowanie postaw obywatelskich, szacunku i tolerancji do drugiego człowieka.

Zdjęcia nadesłał Sylwester Paczesny

 

Skip to content