Nasi tegoroczni absolwenci wygrywają ze studentami!

„1 lipca 2016 roku, w Art Inkubatorze Fabryki Sztuki w Łodzi, odbył się 8 finał ogólnopolskiego Konkursu Zespołowego Tworzenia Gier Komputerowych. Organizowane przez Instytut Informatyki Wydziału FTIMS Politechniki Łódzkiej wydarzenie jest największym i najpoważniejszym przedsięwzięciem akademickim tego typu w Polsce. Jest to ogólnopolskie forum akademicko-biznesowe, które kompleksowo oraz systematycznie promuje i wspiera współpracę uczelni i firm
z branży gier komputerowych. Oprócz kształcenia wykwalifikowanej kadry dla światowych potentatów z branży gier komputerowych, w których Wydział FTIMS Politechniki Łódzkiej ma już 13 letnie doświadczenie, konkurs oraz towarzysząca wydarzeniu konferencja Conference on Game Innovations, buduje współpracę w obszarze projektów naukowo-badawczych pomiędzy uczelniami, firmami i instytucjami kultury.  (…)

Do półfinałów Konkursu zakwalifikowało się 28 zespołów (20 w kategorii Design i 8 w kategorii Development) z 10 uczelni w całej Polsce (Politechnika Łódzka, Politechnika Śląska, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy, PWSZ w Skierniewicach, ASP w Łodzi, AfiB Vistula, ZSP9 Łódź). Do ścisłego finału przeszły po 3 zespoły w każdej kategorii. (…)

W kategorii Game Design zwyciężył zespół OnionMilk z Zespołu Szkół Ponagimnazjalnych nr 9 z Łodzi  z grą Pigeon Fight w składzie Maciej Nabiałczyk i Rafał Romanowicz. „

 

Uczestnicy konkursu.

Uczestnicy konkursu.

Gratulujemy!

Pełny tekst:  http://gry.it.p.lodz.pl/

Skip to content