Zakończenie roku szkolnego 2015/2016

DSCN5411Uroczystości kończące  rok szkolny 2015/2016 odbyły się na boisku szkolnym. Obecnością swoją zaszczycili nas przedstawiciele firm patronackich oraz przedstawiciel Rady Rodziców.

Firmę Veolia Energia Łódź S.A. reprezentowała pani Małgorzata Kamińska,  firmę BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o  pan Zdzisław Migdalski, firmę Procter & Gamble pani Monika Kowalska.

Dyrektor szkoły Henryka Michalska podsumowała całoroczną pracę szkoły, pogratulowała uczniom sukcesów, a Radzie Pedagogicznej podziękowała  za trud włożony w nauczanie i wychowanie młodzieży. Zwracając się do nauczycieli pani dyrektor powiedziała m.in.:

„W dniu dzisiejszym nie sposób nie podziękować Wam za waszą pracę. Za pracę, którą wykonujecie z wielką odpowiedzialnością i zaangażowaniem mając na względzie przede wszystkim dobro uczniów. Za rzetelność z jaką przekazujecie wiedzę i kształtujecie umiejętności by przygotować naszych uczniów do kolejnego etapu edukacji, czy też podjęcia pracy. Dziękuję Państwu za wysiłek i trudną pracę wkładaną w wychowanie tych młodych ludzi.”

Uczniowie, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce zostali wyróżnieni nagrodami i dyplomami przyznanymi przez dyrektora szkoły.

Najlepsze wyniki w nauce osiągnęły klasy  I TE i  II TC.  Najwyższy wskaźnik frekwencji odnotowała klasa II TC. We współzawodnictwie klasowym, biorąc pod uwagę średnią nauczania i frekwencję, najlepszą okazała się klasa II TC.

Sześciu uczniów otrzymało świadectwa z wyróżnieniem, co oznacza, że osiągnęli średnią nauczania co najmniej 4,75. Wszyscy, którzy zdali do następnej klasy z wyróżnieniem otrzymali jednorazowe stypendia za wyniki w nauce. W gronie nagrodzonych znaleźli się:

Michał Rutkowski
Konrad Sobierajski
Marcin Krupa
Mateusz Strumiłło
Maciej Bartczak
Michał Kwiatkowski
Mateusz Piękny.

Dla uczniów z klas patronackich, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce w roku szkolnym 2015/2016 firmy Veolia Energia Łódź,  BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego i Procter & Gamble ufundowały specjalne nagrody. Ponadto 5 najlepszych uczniów z klas energetycznych będzie otrzymywać w przyszłym roku szkolnym  stypendia ufundowane przez firmę Veolia Energia Łódź.

Na zakończenie uroczystości pani dyrektor Henryka Michalska życzyła wszystkim pięknych, słonecznych wakacji, zaś uczniom klasy III ZA, dla których dzień zakończenia roku szkolnego był dniem ukończenia szkoły, życzyła wszelkiej pomyślności i sukcesów zawodowych.

Zdjęcia Sylwester Paczesny

Skip to content