Nauczyciel naszej szkoły odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej

Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania,  za  wyróżniającą się działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą  otrzymał nauczyciel Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi mgr Tomasz Szamburski.

1

Wręczenie medali odbyło się 14 października 2016 roku  na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego podczas wojewódzkich obchodów Dnia Edukacji Narodowej.

Gospodarzem spotkania był  wojewoda Zbigniew Rau i łódzki kurator oświaty Grzegorz Wierzchowski.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej pracownicy oświaty otrzymali medale i nagrody.

Kurator Grzegorz Wierzchowski podziękował wyróżnionym za wprowadzanie młodych ludzi w świat prawdy, dobra i piękna, za codzienny trud obarczony ogromną odpowiedzialnością. Odpowiedzialnością za innych, za wychowanie i wykształcenie kolejnych pokoleń Polaków.

Odznaczonemu nauczycielowi serdecznie gratulujemy!

 

Zdjęcia nadesłał Tomasz Szamburski

 

Skip to content