Nauczyciel ZSP nr 9 w Łodzi został wybrany Prezesem Okręgu Łódź

Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej

Dnia 23 listopada 2018 r. odbył się w auli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi, Nadzwyczajny Okręgowy Zjazd Delegatów Okręgu Łódź Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. W pierwszej części odbyło się uroczyste wręczenie odznaczeń pamiątkowych Zasłużony dla ŚZŻ AK współpracującym z Okręgiem dowódcom wojskowym.

Odznaczenia otrzymali:

Pułkownik Zdzisław Frątczak – Dowódca Garnizonu Łódź

Pułkownik Paweł Wiktorowicz – dowódca 9. Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej

Podpułkownik Piotr Mitkowski – zastępca dowódcy 9. Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Wręczenia odznaczeń dokonali:

gość zjazdu – wiceprezes Zarządu Głównego kol. Marek Cieciura

oraz podpułkownik Stanisław Pasikowski wiceprezes Zarządu Okręgu.

W części roboczej wybrano prezydium zjazdu a także składy komisji zjazdowych. Przedstawiciel Zarządu Głównego kol. Marek Cieciura przedstawił informacje dotyczące okoliczności zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu Okręgu.

Następnie Członkowie Naszego Związku – delegaci z kół i środowisk wybrali nowe władze Okręgu Łódź. Prezesem został wieloletni członek Związku, prezes Środowiska Polska Północno – Wschodnia, nauczyciel ZSP nr 9 w Łodzi – Tomasz Szamburski. Wybrano także nowy skład prezydium Zarządu Okręgu, okręgowej komisji rewizyjnej, okręgowego sądu koleżeńskiego.

W wymienionych władzach okręgu dokonano w porównaniu do wyborów z poprzedniego zjazdu tylko niezbędnych korekt i uzupełnień.

Przedstawiono informację dotyczącą powstania pomnika AK na placu Hallera w Łodzi.

Odbyła się również dyskusja nad problemami występującymi w Okręgu. W swoim wystąpieniu nowo wybrany prezes przedstawił program działania okręgu oraz wskazał wytyczne określające zadania okręgu. W tym zakresie niezwykle wspierająca była wypowiedź wiceprezesa ZG kol. Marka Cieciury dotycząca utrwalania pamięci o Żołnierzach AK w okręgu łódzkim oraz działań mających wzmocnić wiedzę społeczeństwa polskiego o Armii Krajowej oraz eksterminacji Polaków przez hitlerowców i sowietów w czasie II wojny światowej.

Tomasz Szamburski

 

Skip to content