SZKOLNY KONKURS LITERACKI

Biblioteka szkolna i nauczyciele wiedzy o kulturze –  Dorota Białkowska i Monika Stępniak-Jankowska – zapraszają do udziału w  Szkolnym Konkursie Literackim „Haiku – najmniejszy wiersz świata”.

Przedmiotem konkursu jest napisanie haiku (krótkiej formy poetyckiej, wywodzącej się z kultury japońskiej).

Styl haiku:

  • najwyżej 17 sylab rozpisanych na trzy wersy o układzie sylab 5-7-5 lub krótszym;
  • bez nadawania tytułów i stosowania rymów.

Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 haiku. Prace konkursowe należy dostarczyć do biblioteki szkolnej do 30 stycznia 2019 roku. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie jego wyników nastąpi do 8  lutego 2019 roku.

Szczegóły w regulaminie.

Zapraszamy do udziału.

Organizatorzy

Skip to content