Oddaję krew, ratuję życie

czDnia 23 października 2015 roku odbyła się w ZSP nr 9 akcja honorowego krwiodawstwa, w której wzięli udział pełnoletni uczniowie, głównie z trzecich i czwartych klas technikum. Krew oddało 74 z nich.

Młodzież naszej szkoły kolejny raz wykazała postawy prospołeczne, udowodniła, że szanuje wartości najistotniejsze – życie i zdrowie innych ludzi, pomoc bliźniemu i aktywność w życiu społecznym.

Za sprawne przeprowadzenie akcji organizatorzy dziękują Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi.

Koordynator akcji honorowego krwiodawstwa
mgr Tomasz Szamburski

Zdjęcia przesłał Tomasz Szamburski

Skip to content