XX Przegląd Twórczości Artystycznej

20 latSerdecznie zapraszamy
do wzięcia udziału w wojewódzkim
Przeglądzie Twórczości Artystycznej Uczniów Szkół Zawodowych.

Projekt organizowany jest przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi we współpracy z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego oraz Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi.

Prace oceniane będą w kategoriach:
twórczość plastyczna – technika i tematyka dowolne,
twórczość literacka – wiersze lub krótkie formy prozatorskie – tematyka dowolna,
twórczość fotograficzna – temat: „Życie ulicy”.

Konkurs fotograficzny „Życie ulicy” ma na celu wyłonienie interesujących fotografii, na których pokazane zostanie życie codzienne miejskiej lub wiejskiej ulicy. Czekamy na zdjęcia zarówno gwarnych, zatłoczonych ulic, dróg i placów, jak i małych, klimatycznych uliczek, przynoszących człowiekowi spokój i wytchnienie. Oczekujemy na prace, na których uchwycony zostanie klimat zatrzymanej w kadrze chwili. Mamy nadzieję, że dzięki Waszym fotografiom udokumentowane zostaną różne barwy życia ulicy miast, miasteczek i wsi.

Terminy zgłaszania prac:

Do etapu szkolnego – do 15.01.2016 roku.

Uczniowie naszej szkoły prace konkursowe powinni dostarczyć do nauczyciela języka polskiego Moniki Stępniak-Jankowskiej (sala nr 10).

Do etapu wojewódzkiego – do 12 lutego 2016 roku.

Sztab organizacyjny

Szczegóły projektu i regulamin na stronie Przeglądu.

Skip to content