Ogólnopolski Ranking Perspektyw 2022

Zgodnie z zasadami przyjętymi przez Fundację Edukacyjną Perspektywy
nasza szkoła uzyskała tytuł SREBRNEJ SZKOŁY 2022.

tarcza-technikum-srebro-2022

Zajęliśmy drugie  miejsce w Łodzi w Rankingu Maturalnym Techników.

W Ogólnopolskim Rankingu Głównym Techników zajęliśmy sto dziewięćdziesiąte siódme w Polsce, co przekłada się na czwarte miejsce w Łodzi i trzynaste w województwie łódzkim.

ranking_kryteria

Kryteria Rankingu Głównego Techników 2022

Przy ocenie wzięto pod uwagę cztery kryteria:

  • wyniki egzaminów zawodowych 30%
  • matura – przedmioty dodatkowe 30%
  • matura – przedmioty obowiązkowe 20%
  • sukcesy w olimpiadach 20%,

Rankingi główne Perspektyw to:

  • Ranking Techników 2022 (na podstawie czterech kryteriów), który prezentuje 500 najlepszych techników w Polsce.
  • Ranking Liceów Ogólnokształcących 2022 (na podstawie trzech kryteriów), który prezentuje 1000 najlepszych liceów w Polsce.

Uzupełnieniem rankingów głównych są trzy ogólnopolskie rankingi w poszczególnych kryteriach i grupach kryteriów:

  • Ranking Maturalny Techników 2022 (dwukryterialny), prezentujący 300 techników, których uczniowie najlepiej zdali maturę w czerwcu 2021 r.
  • Ranking Maturalny Liceów Ogólnokształcących 2022 (dwukryterialny), prezentujący 300 liceów, których uczniowie najlepiej zdali maturę czerwcu 2021 r.
  • Ranking Szkół Olimpijskich 2022 (jednokryterialny), który prezentuje 200 liceów i techników, których uczniowie odnieśli sukcesy w olimpiadach w roku szkolnym 2020/2021.

Rankingi wojewódzkie

Dla ułatwienia porównań szkół w skali lokalnej i regionalnej, przygotowane zostały także rankingi wojewódzkie liceów i techników, które są wyciągami z rankingów ogólnopolskich.

 Na podstawie informacji podanych przez Perpektywy

Skip to content