Ważne informacje dla kandydatów:

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych do klas pierwszych składają oryginały świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty od 19 lipca 2022r. od godz.12.00 do 22 lipca 2022r. do godz.12.00

Zestaw podręczników:
Plik z wykazem podręczników

Konkurs na film „Fantastyczna polecajka”

Konkurs odbywa się w ramach XX Łódzkiego Festiwalu Bibliotek Szkolnych.

Dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych organizatorzy przygotowali konkurs na film „Fantastyczna polecajka”, promujący dowolną książkę z dziedziny fantastyki.

Uczniów zainteresowanych konkursem biblioteka szkolna prosi o kontakt.

Prace konkursowe do etapu szkolnego należy zgłosić do 11 lutego 2022 roku – film należy dostarczyć do nauczyciela bibliotekarza.

Praca konkursowa powinna:
być dziełem jednego ucznia,
być zaprojektowana przy użyciu dowolnych programów komputerowych, np. Canva
mieć formę filmu z podkładem słownym o maksymalnej długości 3 minuty
być formą reklamy (polecenia) wybranej książki o tematyce fantastycznej

KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH
Zawartość merytoryczna – zgodność z tematem ; odpowiedni dobór środków wyrazu
Kompozycja – oryginalność ; efektywne wykorzystanie czasu
Język – komunikatywność ; poprawność językowa
Dodatkowe walory – oryginalność ; wrażenia artystyczne ; jakość dźwięku

Organizator: ŁCDNiKP – Grażyna Bartczak-Bednarska, Barbara Langner
Współorganizatorzy: przy współudziale Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. prof. T. Kotarbińskiego, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka J. Piłsudskiego oraz Rady Programowej Festiwalu, w skład której wchodzą nauczyciele bibliotekarze z następujących łódzkich szkół: XXV Liceum Ogólnokształcącego, XXI Liceum Ogólnokształcącego, VIII Liceum Ogólnokształcącego, II Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Budowlano -Technicznych i Zespołu Szkół Politechnicznych

Regulamin – XXI Łódzki Festiwal Bibliotek Szkolnych – Fantastyczna polecajka.zip

Skip to content