Ważne informacje dla kandydatów:

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych do klas pierwszych składają oryginały świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty od 19 lipca 2022r. od godz.12.00 do 22 lipca 2022r. do godz.12.00

Zestaw podręczników:
Plik z wykazem podręczników

XXV Przegląd Twórczości Artystycznej Uczniów Szkół Zawodowych

logo

Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji Przeglądu Twórczości Artystycznej Uczniów Szkół Zawodowych, który organizowany jest przez naszą szkołę we współpracy z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.
Patronatem przedsięwzięcie objęli: Prezydent Miasta Łodzi, Łódzki Kurator Oświaty i Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole.

Przegląd Twórczości Artystycznej skierowany jest do młodzieży szkół zawodowych (techników i branżowych szkół I stopnia) z terenu województwa łódzkiego.

Jeśli malujesz, rysujesz, fotografujesz,  piszesz wiersze lub krótkie formy prozatorskie – to projekt w sam raz dla Ciebie! Nie wahaj się. Atrakcyjne nagrody czekają!

Przegląd Twórczości Artystycznej Uczniów Szkół Zawodowych organizowany jest w dwóch etapach:
etap I – szkolny: termin zgłaszania prac przez uczniów do 31 stycznia 2022 roku;
etap II – wojewódzki:
termin zgłaszania pięciu najlepszych prac poszczególnych kategoriach wyłonionych w etapie szkolnym do 11 lutego 2022 r.

Prace oceniane będą w trzech kategoriach:
twórczość fotograficzna – temat: „Kontrasty”, 
twórczość literacka – tematyka dowolna,
twórczość plastyczna – technika i tematyka dowolne.


Uczestnicy mogą próbować swoich sił, biorąc udział w dowolnej liczbie kategorii.
Zwycięskie prace z poprzednich edycji możecie obejrzeć w zakładce poświęconej Przeglądowi Twórczości.

Do udziału w projekcie zaprasza Sztab Organizacyjny:
Jadwiga Jezierna, Agnieszka Kłosińska, Monika Stępniak-Jankowska, Klaudia Walczak

Regulamin
Zał. nr 1 karta zgłoszenia
Zał. nr 2 oświadczenie opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej
Zał. nr 3 oświadczenie pełnoletniego uczestnika Przeglądu
Zał. nr 4 oświadczenie nauczyciela-opiekuna uczestnika Przeglądu

Skip to content