Ważne informacje dla kandydatów:

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych do klas pierwszych składają oryginały świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty od 19 lipca 2022r. od godz.12.00 do 22 lipca 2022r. do godz.12.00

Zestaw podręczników:
Plik z wykazem podręczników

Życzenia od firmy patronackiej Hydro Extrusion Poland

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz wielu radosnych chwil w Nowym 2022 Roku.
21 grudnia 2021r.świąteczne życzenia złożyła uczniom klasy IC pani Anna Czupryniak reprezentująca firmę Hydro Extrusion Poland. Od firmy patronackiej uczniowie otrzymali nie tylko życzenia, ale też świąteczne upominki-niespodzianki.

Skip to content