Ważne informacje dla kandydatów:

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych do klas pierwszych składają oryginały świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty od 19 lipca 2022r. od godz.12.00 do 22 lipca 2022r. do godz.12.00

Zestaw podręczników:
Plik z wykazem podręczników

Otwarcie kolejnej pracowni dydaktycznej

W dniu 22 czerwca br. dokonano uroczystego otwarcia kolejnej pracowni dydaktycznej PPNZ-18 na terenie warsztatów szkolnych. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele firmy  Veolia Energia Łódź – Robert Warchoł, Anna Kuron i Wiktoria Kończarek , Dyrekcja Zespołu Szkół Politechnicznych – Henryka Michalska i Dorota Serwik-Porowska, kierownik szkolenia praktycznego Ryszard Mirys,  nauczyciele przedmiotów zawodowych, wychowawcy klas i uczniowie klas patronackich.

Otwarcie pracowni było zwieńczeniem ponad 10-letniej współpracy z  firmą patronacką techników energetyków i techników elektryków. Całkowite koszty remontu i nowoczesnego wyposażenia pracowni  pokryła Veolia Energia Łódź . Na szczególną uwagę zasługuje multimedialne stanowisko wizualizacji prac serwisowych i eksploatacyjnych w obiektach energetycznych. Uczniowie przy użyciu Gogli VR mogli wcielić się w pracownika ,który wymienia pompę c.o. w węźle ciepłowniczym.

Zdjęcia J. Jezierna

Skip to content