Zakończenie roku szkolnego 2021/2022

Uroczystości kończące rok szkolny 2021/2022 odbyły się w piątek 24 czerwca na boisku szkolnym. Obecnością swoją zaszczycili nas przedstawiciele firm patronackich oraz przedstawiciele Rady Rodziców. Firmę Veolia Energia Łódź reprezentowała Wiktoria Kończarek, Fujitsu Technology Solutions Dave Dean, Anna Nowak i Maja Jgnasiak, firmę Hydro Extrusion Poland Anna Czupryniak, a przedstawicielom Rady Rodziców przewodniczył jej przewodniczący Tadeusz Jakóbczak.

Dyrektor szkoły Henryka Michalska podkreśliła, że po okresie przerwy spowodowanej pandemią mogliśmy po dłuższym czasie spotkać się ponownie wszyscy razem na uroczystym zakończeniu roku szkolnego. 

Kończący się rok szkolny 2021/2022 był rokiem jubileuszowym. Świętowaliśmy 75-lecie powołania do życia naszej szkoły. W ciągu całego roku szkolnego  podjęto wiele działań edukacyjnych skierowanych na przybliżenie społeczności szkolnej siedemdziesięciopięcioletniej historii naszej szkoły. Efekty tych działań przedstawiła koordynatorka sztabu organizacyjnego obchodów jubileuszowych Jadwiga Jezierna.  

Pani dyrektor Henryka Michalska nagrodziła uczniów konkursu szkolnego na plakat „75-lecie szkoły”, którego organizatorką była pani Renata Masica.

Zwieńczeniem działań jubileuszowych było posadzenie przez panią dyrektor Henrykę Michalską dębu i zakopanie pod nim kapsuły czasu, jako naszego  przesłania do przyszłych pokoleń. Prezentacji kapsuły czasu dokonała Renata Masica, nauczycielka koordynująca dzieło jej powstawania. W środku kapsuły umieszczone zostały: list do przyszłych pokoleń, materiały powstałe w trakcie realizacji projektów edukacyjnych w roku jubileuszowym oraz inne dokumenty i niespodzianki, których nie chcemy zdradzać. Niech pozostaną tajemnicą dla przyszłych odkrywców kapsuły czasu. Życzeniem autorów kapsuły jest, aby była ona otwarta  za 25 lat. Wtedy to nasza szkoła będzie obchodzić stulecie swego istnienia. 

Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego – przewodnicząca Katarzyna Bogusiak i  jej zastępca Miron Marcinkowski przeczytali list do przyszłych pokoleń, który wraz z innymi elementami znalazł się w kapsule czasu.

Dyrektor szkoły Henryka Michalska podsumowała całoroczną pracę szkoły, pogratulowała uczniom sukcesów, a Radzie Pedagogicznej podziękowała  za trud włożony w nauczanie i wychowanie młodzieży.

Najlepsze wyniki w nauce osiągnęły klasy I E, I D i II D. Czterdziestu pięciu uczniów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce, zostało wyróżnionych dyplomami i nagrodami  przyznanymi przez dyrektora szkoły. Piętnastu uczniów otrzymało świadectwa z wyróżnieniem, a ośmiu uczniów otrzymało stypendia jednorazowe.

Wszyscy uczniowie klas patronackich firm Veolia Energia Łódź i Gillette Poland International otrzymali od pracodawców upominki, a najlepsi uczniowie otrzymali dodatkowo specjalne podarunki.

Uczniowie klas I D i II D otrzymali  FUJITSU P-TECH CERTIFICATE, potwierdzające  zakończenie programu P-TECH, które zostały wręczone przez przedstawicieli firmy Fujitsu Technology Solutions na kontynuacji uroczystości zakończenia roku szkolnego w klasach. 

Podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego wręczone zostały także dyplomy i nagrody w konkursie czytelniczym, organizowanym przez bibliotekę szkolną. Tytuł „Najaktywniejszy czytelnik biblioteki szkolnej w roku szkolnym 2021/2022” zdobył uczeń klasy III A Miron Marcinkowski zaś tytuł „Najaktywniejsza czytelniczo klasa w roku szkolnym 2021/2022  przypadł kasie III TC.

Dyrekcja i uczniowie pożegnali Ewę Marczewską, wieloletnią nauczycielkę fizyki w związku ze zmianą miejsca pracy.

Na zakończenie uroczystości pani dyrektor Henryka Michalska życzyła wszystkim pięknych, słonecznych wakacji. Jednak nie powiedziała do nas do zobaczenia tylko do widzenia. Po dwudziestu latach kierowania szkołą dyrektor Henryka Michalska zdecydowała o przejściu na emeryturę.

Żegnając się z uczniami mówiła m.in.:

„Chciałabym życzyć Wam wszystkim aby czas wakacji dodał Wam sił i energii na kolejne miesiące nauki i pracy. Wracajcie do szkoły zdrowi i pełni radości. Jednocześnie już dziś chciałabym życzyć Wam samych sukcesów w kolejnych latach. Nie spotkam się z Wami po wakacjach, ale na pewno w dniu 1 września myślami będę z Wami. Życzę Wam wszystkiego najlepszego.”

„Podpisując Wasze świadectwa uświadomiłam sobie, że w ciągu tych 20 lat złożyłam blisko 10 000 podpisów na świadectwach promocyjnych, a ponad 2 000 naszych absolwentów ma świadectwa ukończenia szkoły z moim podpisem. Aż trudno uwierzyć w te liczby. Ale to przecież dwadzieścia lat szkolnych. Więcej niż Wy macie lat w tej chwili.”

Panią Dyrektor Michalską pięknymi słowami żegnali uczniowie, przedstawiciele Rady Rodziców i Pracodawcy.

Rada Pedagogiczna będzie miała okazję spotkać się jeszcze z Panią Dyrektor na posiedzeniu sierpniowej Rady Pedagogicznej. Będzie to ostanie posiedzenie prowadzone przez dyrektor Henrykę Michalską.  Mamy jednak nadzieję, że dyrektor Henryka Michalska będzie nas często odwiedzać i kibicować szkole w osiąganiu sukcesów edukacyjnych.

Uroczystość prowadzili nauczyciel Mirosław Gintowt oraz przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Katarzyna Bogusiak i jej zastępca Miron Marcinkowski. Obsługą dźwiękową zajmowali się uczniowie pod kierunkiem nauczyciela Sylwestra Jędruszkiewicza.

Zdjęcia Dominika Pęczek i Jadwiga Jezierna

Skip to content