Otwarta firma – Biznes przy tablicy

czŚwiatowy Tydzień Przedsiębiorczości
– największe na świecie wydarzenie
promujące przedsiębiorczość
wśród młodych ludzi.

Podsumowane zostały działania realizowane
w ramach  projektu
„Otwarta firma – Biznes przy tablicy”.

Działania związane były ze zorganizowaniem i przeprowadzeniem dla uczniów naszej szkoły spotkań z wolontariuszami  – przedstawicielami łódzkich firm i instytucji. W inicjatywie wzięło udział 7 jednostek, które przeprowadziły zajęcia w 10 obszarach tematycznych z zakresu przedsiębiorczości, rynku pracy i działalności gospodarczej.

W inicjatywie wzięły udział następujące firmy i instytucje:

 • BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. – liczba uczniów: 76 /Oczekiwania pracodawcy wobec potencjalnych pracowników/.
 • BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. – liczba uczniów: 24 /Najczęściej popełniane błędy w CV i listach motywacyjnych/.
 • Urząd Statystyczny w Łodzi, Łódzki Ośrodek Badań Regionalnych – liczba uczniów: 43 /Rynek pracy – bezrobocie, zatrudnienie według zawodów, wynagrodzenia/.
 • Urząd Statystyczny w Łodzi, Łódzki Ośrodek Badań Regionalnych – liczba uczniów: 51 /Przedsiębiorczość w statystyce – własna firma/.
 • Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego – Ośrodek Doradztwa Zawodowego – liczba uczniów: 110 /Rynek pracy w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej/.
 • Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i KP – Ośrodek Doradztwa Zawodowego – liczba uczniów: 120 /Planowanie i rozwój kariery zawodowej. Predyspozycje zawodowe i dokumenty aplikacyjne./
 • WIFAMA-PREXER Sp. z o.o. – liczba uczniów: 55 /Proces rekrutacji – dokumenty aplikacyjne/.
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi / Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Łodzi – liczba uczniów: 50 /Finansowanie i przedsiębiorczość jako cechy w działalności gospodarczej/.
 • UMŁ Departament Architektury i Rozwoju – Biuro Obsługi Inwestora – liczba uczniów: 45 /Wsparcie dla łódzkiego biznesu. Program Młodzi w Łodzi/.
 • Kancelarie dla Biznesu – liczba uczniów: 65 /Zakładam firmę czy pracuje na etacie – zalety i wady/.

Poprzez udział w programie uczniowie mieli  możliwość:

 • spotkania się z przedstawicielami poszczególnych firm i instytucji,
 • zweryfikowania swoich wyobrażeń o wybranym zawodzie,
 • pozyskania informacji o wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do wykonywania danego zawodu,
 • doświadczenia związku pomiędzy wykształceniem a karierą zawodową,
 • zapoznania się z wadami i zaletami pracy na etacie oraz prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Poprzez powyższe działania chcemy przygotować naszych uczniów do świadomego wyboru ścieżki edukacyjnej i odpowiedniego wejścia na europejski rynek pracy,  ponieważ projekt sprzyja podejmowaniu przez młodych ludzi trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej.

Jego ideą jest włączenie środowiska przedsiębiorców w edukację młodych ludzi, i stworzenie nowatorskiej płaszczyzny przekazywania młodzieży wiedzy o funkcjonowaniu na rynku pracy.

Szkolny koordynator projektu
Renata Masica

Zdjęcia nadesłała Renata Masica

Skip to content