Podsumowanie Ruchu Innowacyjnego w Edukacji w roku szkolnym 2014/2015

Nasza szkoła została doceniona na XXIX Podsumowaniu Ruchu Innowacyjnego w Edukacji w roku szkolnym 2014/2015. Tytuły honorowe i stosowne certyfikaty otrzymali:
Henryka Michalska, dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi – Kreator Kompetencji Zawodowych – kategoria indywidualna;
Paweł Dominikowski, kierownik szkolenia praktycznego – Nauczyciel Innowator,
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi – Lider w Edukacji – kategoria grupowa.

32 Podsumowanie Ruchu Innowacyjnego w Edukacji odbyło się 15 czerwca na gali, której organizatorem było Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Podsumowaniu towarzyszyło wręczenie tytułów honorowych i stosownych certyfikatów przyznanych osobom i instytucjom przez Kapitułę, której przewodniczył Konsul Honorowy Wielkiej Brytanii Małgorzata Brzezińska.

Tytuły honorowe utalentowanym uczniom, nauczycielom, dyrektorom placówek edukacyjnych, szkołom, naukowcom, przedsiębiorcom i instytucjom przyjaznym edukacji przyznano w kategoriach:
„Talent Uczniowski”
„Nauczyciel Innowator”
„Lider w Edukacji”
„Lider Społeczno-Oświatowy”
„Kreator Innowacji”
„Kreator Kompetencji Zawodowych”
„Partner Przyjazny Edukacji”
„Ambasador Innowacyjnych Idei i Praktyk Pedagogicznych”
„Mistrz Pedagogii”
„Multiinnowator”.

5

Skip to content