Praktyka – podstawą wiedzy o energii odnawialnej

Uczniowie naszej szkoły z klas IITB i IIITB w okresie od listopada 2014 do maja 2015 uczestniczyli w ciekawym projekcie energetycznym „Praktyka – podstawą wiedzy o energii odnawialnej”.

Na zakończenie projektu młodzież brała udział w montażu kolektorowej stacji dydaktycznej na terenie Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego przy ul. Kopcińskiego 29 oraz uzyskała zaświadczenie kwalifikacyjne „E”.

Instruktorzy zajęć praktycznych podkreślali wysokie zaangażowanie naszych uczniów, ich odpowiedzialność oraz samodzielność przy wykonywaniu prac instalacyjnych.

Koordynatorem projektu był nauczyciel Ryszard Mirys.

Głównym celem projektu było wzmocnienie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego i podniesienie zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia poprzez uzyskanie pożądanych na rynku pracy kompetencji zawodowych w ramach specjalizacji „mechanik urządzeń energetyki odnawialnej” u 40 uczniów techników z Zespołu Szkół Ponadgimnazjanych nr 9 w Łodzi, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 15 w Łodzi i Zespołu Szkół Rolniczych w Czarnocinie.

Projekt „PRAKTYKA – PODSTAWĄ WIEDZY O ENERGII ODNAWIALNEJ realizowany był w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

2

1

Skip to content