Szkolna Liga Mechatroniki

ligaW konkursie, odbywającym się 16 kwietnia 2015 roku w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego udział wzięli: Kami Dąbrowski, Adam Zapart, Marcin Szablewski oraz Mateusz Lechański.

Do części praktycznej (finałowej) przeszli Adam Zapart oraz Kamil Dąbrowski. Opiekę merytoryczną nad uczniami sprawował nauczyciel Grzegorz Łakomski.

Rozdanie nagród oraz dyplomów odbyło się 25 maja 2015 roku.

CELE KONKURSU:
Podniesienie poziomu kształcenia zawodowego.
Zainspirowanie uczniów do pogłębienia wiedzy i umiejętności zawodowych.
Rozwijanie zainteresowań uczniów zawodem mechatronika.
Współzawodnictwo indywidualne i grupowe uczniów.
Zainteresowanie olimpiadami i konkursami zawodowymi, jak np. EUROELEKTRĄ, Olimpiadą Wiedzy Technicznej, a w przyszłości Olimpiadą Mechatroniczną.
Umożliwienie uczniom zaprezentowania wiedzy i umiejętności zawodowych z zakresu podstaw mechatroniki.

Skip to content