Ważne informacje dla kandydatów:

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych do klas pierwszych składają oryginały świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty od 19 lipca 2022r. od godz.12.00 do 22 lipca 2022r. do godz.12.00

Zestaw podręczników:
Plik z wykazem podręczników

Podziękowania

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,

dzięki Waszym wielkim sercom, empatii oraz zaangażowaniu w tegoroczną zbiórkę darów dla pensjonariuszy Schroniska dla bezdomnych mężczyzn dokonaliśmy rzeczy wielkich 🎄

Zebraliśmy prawdziwe „cuda”. I za te cudowności jesteśmy bardzo Państwu bardzo wdzięczni ❤

W imieniu szkolnego wolontariatu oraz osób bezdomnych przekazujemy wyrazu ogromniej WDZIĘCZNOŚCI oraz PODZIW dla Państwa.

Dziękujemy❗️Zespół szkolnego wolontariatu

Skip to content