Ważne informacje dla kandydatów:

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych do klas pierwszych składają oryginały świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty od 19 lipca 2022r. od godz.12.00 do 22 lipca 2022r. do godz.12.00

Zestaw podręczników:
Plik z wykazem podręczników

Paczka dla Zwierzaczka – finał 2021

I oto nadszedł ten dzień! W sobotę 18 grudnia zawieźliśmy zebrane dary do schroniska dla zwierząt  Przytulisko w Głownie.

Dziękujemy Nauczycielom, Młodzieży, Rodzinom Uczniów oraz Przyjaciołom akcji z Pruszkowa i Slatersville za wrażliwość i przyłączenie się do projektu „Paczka dla Zwierzaczka 2021”.

Dziękujemy za NAJMNIEJSZY ODRUCH SERCA!!!

Dziękujemy w imieniu schroniska za prezenty – mokrą i suchą karmę oraz zabawki – przyniesione do szkolnych punktów zbiórki, jak i za te wysłane bezpośrednio do Przytuliska. Dzięki Waszym szlachetnym sercom mogliśmy obdarować koty i psy przebywające w Przytulisku oraz przygotować dedykowane paczki dla kotka Rudzika, który doświadczył w swoim młodym życiu wiele zła. 

Jesteśmy bardzo wdzięczni  tym Członkom Rodzin Uczniów, którzy w obliczu nauki zdalnej młodzieży przywieźli paczki z darami dla zwierząt osobiście do szkoły.

Spotkania z Państwem były bezcenne. Dziękujemy za budujące rozmowy o pomaganiu, życzliwości, otwartości i wychowaniu młodzieży. Takie chwile pozostają na długo w pamięci.

Dziękujemy naszej uczennicy Paulince za przygotowanie słodkiego podarunku dla wolontariuszy ze schroniska.

Dzielimy się również z Wami symbolicznie piernikiem,
który otrzymaliśmy od Przytuliska w podziękowaniu za udział w akcji.

Koordynatorki akcji w szkole
Barbara Grochowska
Jadwiga Jezierna

Fotorelacja ze schroniska:

Więcej o naszych akcjach.

Skip to content