„Poznaj swoje prawa w pracy”

Na terenie naszej szkoły, uczestnika programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa”, po raz piąty Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi zorganizował
w dniu 5 marca 2019 roku etap regionalny ogólnopolskiego konkursu wiedzy o prawie pracy i bhp dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych „Poznaj swoje prawa w pracy”.

Do etapu regionalnego zgłoszonych zostało 73 uczniów z 36 szkół ponadgimnazjalnych regionu łódzkiego. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy II TC –Damian Ciszek i Kamil Gołębiewski.

Organizatorem konkursu jest Państwowa Inspekcja Pracy (Główny Inspektorat Pracy
i okręgowe inspektoraty pracy). Konkurs realizowany jest pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

Konkurs Państwowej Inspekcji Pracy „Poznaj swoje prawa w pracy” odbywa się w trzech etapach: szkolnym, regionalnym i centralnym.

 

Celem konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy” jest popularyzowanie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych wiedzy dotyczącej przepisów prawnej ochrony pracy, bezpieczeństwa
i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia, promocja proaktywnych postaw i osiągnięć uczniów w zakresie wiedzy o bhp i prawie pracy, a także upowszechnianie idei kultury bezpieczeństwa oraz wagi dbałości o jakość stanowisk pracy i bezpieczeństwa pracy.

 

Zadaniem konkursowym dla uczestników etapu regionalnego było udzielenie odpowiedzi na pytania z testu wiedzy z zakresu prawa pracy, w tym przepisów bhp, opracowanego przez Okręgową Komisję Konkursową. Test wiedzy składał się z 35 pytań.

Okręgowa Komisja Konkursowa wyłoniła trzech uczniów (zwycięzców etapu regionalnego)  do reprezentowania okręgu w etapie centralnym.

Nasi uczniowie, mimo wysokich wyników (80% poprawnych odpowiedzi), nie zakwalifikowali się do finału centralnego. Zdobyli jednak cenne doświadczenie, które zaprocentuje w przyszłym roku.

 

Skip to content