Projekt edukacyjny o odnawialnych źródłach energii

Uczniowie, którzy kształcą się w zawodzie technik energetyk zrealizowali projekt o odnawialnych źródłach energii „Efektywne wykorzystanie energii słońca i wiatru w indywidualnym gospodarstwie domowym w oparciu o aktualne możliwości prawne na przykładzie województwa łódzkiego.”

Przygotowana przez młodzież prezentacja obejmowała takie zagadnienia jak:
1. Odnawialne źródła energii na obszarze Polski w kontekście dyrektyw UE ( 20/20/20);
2. Przeniesienie aktualnych przepisów w zakresie odnawialnych źródeł energii (Ustawa o OZE Dz. U. 2015 poz. 478 z dnia 20 lutego 2015 r. ) do praktycznego wykorzystania w indywidualnym gospodarstwie domowym na terenie województwa łódzkiego (PGE Obrót i PGE Dystrybucja);
3. Budowa i zasada działania prądnic wiatrowych;
4. Budowa i zasada działania źródeł fotowoltaicznych;
5. Optymalna lokalizacja dla omawianych źródeł energii ( mapa wiatru i nasłonecznienia);
6. Biznes-plan dla proponowanego rozwiązania – montaż źródeł fotowoltaicznych u indywidualnego odbiorcy wraz z pokazaniem efektów ekonomicznych.

Do realizacji powyższych zadań utworzono pięć zespołów uczniów oraz koordynatora (III TB) . W prace zaangażowało się 13 uczniów. Przygotowana prezentacja zaprezentowana została na konferencji zorganizowanej 18 marca w ramach tegorocznych XIX Łódzkich Targów Eduklacyjnych oraz w czasopiśmie „Dobre Praktyki”.

Nadzór nad realizacją projektu sprawował nauczyciel Ryszard Mirys.

Skip to content