Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych Perspektyw 2017

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi w Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych Perspektyw zdobył tytuł „Brązowej Szkoły 2017”, będący potwierdzeniem wysokiej jakości pracy szkoły.

2017-brazowe-technikum-perspektywyW Ogólnopolskim Rankingu Techników zajęliśmy 282 miejsce, co przełożyło się na 15 miejsce w województwie łódzkim i 3 miejsce w Łodzi.

W Rankingu Maturalnym Techników zajęliśmy 62 miejsce w Polsce i 2 w Łodzi.

Zgodnie z postanowieniem Kapituły, technika zostały ocenione za pomocą czterech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach (20%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (20%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (30%), oraz wyniki egzaminu zawodowego (30%).

Ranking uwzględnia technika, w których maturę w maju 2016 r. zdawało minimum 12 maturzystów, wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie mniejsze niż 0,75 średniej krajowej w technikach. W Rankingu zostały wzięte pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych na poziomie podstawowym i rozszerzonym, oraz wyniki wszystkich egzaminów zawodowych.

Skip to content