Ważne informacje dla kandydatów:

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych do klas pierwszych składają oryginały świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty od 19 lipca 2022r. od godz.12.00 do 22 lipca 2022r. do godz.12.00

Zestaw podręczników:
Plik z wykazem podręczników

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

Rozpoczęcie roku szkolnego odbyło się 1 września 2021 roku. W uroczystości uczestniczyli uczniowie klas pierwszych. Pozostali uczniowie spotkali się z wychowawcami w wyznaczonych salach.
W tym roku szkolnym 615 uczennic i uczniów podjęło naukę w Technikum nr 9. Utworzonych zostało pięć klas dla absolwentów szkół podstawowych, kształcących w zawodach: technik elektronik (kl. I A), technik energetyk i technik elektryk (kl. I B), technik mechatronik (kl. I C),  technik informatyk (kl. I D) i w nowym zawodzie wprowadzonym  do oferty edukacyjnej naszej szkoły- technik programista (kl. I E).

W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście – przedstawiciele pracodawców. Firmę Veolia Energia Łódź S.A. reprezentowała pani Anna Kuron, Firmę BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego reprezentowały pani Katarzyna Olesińska i pani Martyna Bogatek, Firmę Hydro Extrusion Poland reprezentowały pani Anna Czupryniak i pani Lena Barańska.

Pani dyrektor Henryka Michalska powitała serdecznie zgromadzonych i skierowała szczególnie ciepłe słowa do uczniów klas pierwszych, którzy po długotrwałym okresie nauki zdalnej rozpoczynają zajęcia w nowej szkole w trybie stacjonarnym. Przedstawiła kadrę kierowniczą i wychowawców klas.

Pani dyrektor Henryka Michalska podkreśliła, jak ważna dla szkoły jest współpraca z pracodawcami, dzięki którym poprawiają się warunki kształcenia w naszej szkole. To dzięki pracodawcom uczniowie mają zapewniony dostęp do nowoczesnych technologii i możliwość zapoznania się ze specyfiką swojego przyszłego zawodu już na etapie nauki w szkole.

Pani Anna Kuron z firmy Veolia Energia wręczyła sześciu uczniom z klas patronackich, którzy w roku szkolnym 2020/2021 uzyskali najlepsze wyniki z przedmiotów zawodowych,  stypendia w wysokości 4000 zł, 3000 zł, 2000 zł i 400 zł. Stypendia otrzymali: Kacper Klimek, Olgierd Wybraniec, Igor Skwarek, Igor Gara, Michał Sinkiewicz i Arkadiusz Kozub.
Pani Katarzyna Olesińska z firmy BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego podziękowała za wieloletnią współpracę panu Pawłowi Dominikowskiemu, który w poprzednich latach pełnił w szkole funkcję kierownika szkolenia praktycznego.
Pani Anna Czupryniak z firmy Hydro Extrusion Poland poinformowała o objęciu patronatem przez firmę klasy kształcącej techników mechatroników. Podpisanie umowy patronackiej będzie miało miejsce we wrześniu br.

Pani dyrektor Henryka Michalska życzyła całej społeczności szkolnej wszelkiej pomyślności w nadchodzącym roku szkolnym.

zdjęcia Sylwester Paczesny

Skip to content