Szkolny konkurs etyczny

WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE ETYCZNYM!
„Dylematy moralne w nauce. Czy wolno nam bawić się w Stwórcę?”

Zapraszamy uczniów do udziału w szkolnym KONKURSIE na najlepszą prezentację multimedialną,
pracę plastyczną bądź fotografię, w których ustosunkujecie się do wymienionych zagadnień,
dotyczących dylematów moralnych związanych z osiągnięciami współczesnej nauki.

Problemy świata współczesnego: klonowanie, inżynieria genetyczna, in vitro, eutanazja, aborcja…
Czy wywołują refleksje natury etycznej? Może lepiej nie ingerować w naturalny porządek?
Czy to nie obróci się przeciwko nam? Czy lepiej jednak korzystać z osiągnięć współczesnej nauki?
Mamy nadzieję, że postawione pytania zainspirują Was do twórczej aktywności.

cz

Prace należy dostarczyć do 24 kwietnia 2015 roku do organizatorów: Agnieszki Kłosińskiej, Renaty Waczyńskiej-Wróblewskiej, Moniki Stępniak-Jankowskiej, Jadwigi Jeziernej i Doroty Białkowskiej.

PREZENTACJE MULTIMEDIALNE: powinny być zapisane w formacie umożliwiającym otwarcie ich bezpośrednio w programie Power Point. Prezentacje winny zawierać 15-20 slajdów.

PRACE PLASTYCZNE: powinny być wizualną interpretacją wybranego zagadnienia konkursowego, mogą być wykonane dowolną techniką (obrazy, rysunki, rzeźby). Prace muszą być samodzielnymi wytworami uczestnika.

FOTOGRAFIE: powinny być wizualną interpretacją wybranego zagadnienia konkursowego. Fotografie muszą być samodzielnymi wytworami uczestnika. Praca fotograficzna powinna mieć wymiary nie mniejsze niż 20 x 30 cm.

Ocenie podlegają:
– zgodność pracy z tematyką konkursu,
– wartość artystyczną pracy,
– oryginalność podejścia do tematu,
– walory estetyczne.
Organizatorzy nie przyjmują prac zbiorowych.

Laureaci konkursu uhonorowani zostaną dyplomami i ocenami z etyki, biologii i WOK-u.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie

Agnieszka Kłosińska
Renata Waczyńska-Wróblewska
Monika Stępniak-Jankowska
Jadwiga Jezierna
Dorota Białkowska

Karta zgłoszenia

Skip to content