UMOWA PATRONACKA

W dniu 13 października 2017 roku, podczas uroczystości Dnia Edukacji Narodowej, została podpisana umowa patronacka między Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 a firmą BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. Firma rozszerzyła współpracę, obejmując patronatem kolejny zawód obok technika mechatronika i mechatronika. Wspólnie z firmą BSH rozpoczęliśmy kształcenie w nowym zawodzie technik automatyk.

Strony umowy reprezentowali: Henryka Michalska – Dyrektor Szkoły oraz pani Monika Chwaszcz – Bogusiewicz i pani Magdalena KrzyżowskiBSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.

Celem współpracy jest kształtowanie umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodu w rzeczywistych warunkach pracy oraz bardzo dobre przygotowanie absolwentów szkoły do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach branży produkcyjnej.

Oprócz współpracy firma BSH zobowiązała się do promowania kształcenia, w wyżej wymienionych zawodach, w lokalnym środowisku oraz do pomocy w prowadzeniu działalności dydaktyczno – wychowawczej przez szkołę w zakresie praktycznej nauki zawodu.

Tekst: Dorota Białkowska

Skip to content