Umowa patronacka

W dniu 26 czerwca 2015 roku nastąpiło uroczyste podpisanie umowy patronackiej pomiędzy Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 a Wydziałem Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej.

Naszą szkołę reprezentowała dyrektor Henryka Michalska, zaś drugą stronę dziekan Wydziału Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej prof. dr hab. Grzegorz Bąk.

Przedmiotem umowy jest objęcie przez Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej patronatem Technikum nr 9.

Umowa określiła zasady współpracy stron, dzięki której uczniowie będą mogli uczestniczyć w wykładach organizowanych przez Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej oraz odbywać zajęcia w wybranych laboratoriach wydziałowych.

To już drugi patronat kolejnego wydziału Politechniki Łódzkiej po Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki.

Zdjęcia Sylwester Paczesny

Skip to content