Umowa o współpracy z firmą Printor

DSC_0049W dniu 26 czerwca 2015 roku nastąpiło uroczyste podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 a firmą Printor Sp. z o.o. Naszą szkołę reprezentowała dyrektor Henryka Michalska, zaś Printor prezes Krzysztof Torczyński.

Umowa określiła zasady współpracy stron, której celem jest wsparcie kształcenia zawodowego uczniów i absolwentów kierunku technik elektronik. Umowa wchodzi w życie 1 września 2015 roku.

Dzięki tej współpracy uczniowie będą mogli:

  • odbywać praktyki zawodowe w wymiarze 4 tygodni;
  • odbywać trzymiesięczne staże zawodowe po zakończeniu szkoły (dla wybranych w wyniku rozmowy kwalifikacyjnej absolwentów);
  • zapoznać się ze specyfiką produkcji firmy Printor.

Dzięki podpisanej umowie szkoła zostanie także doposażona w bieżące materiały dydaktyczne.

 Zdjęcia Sylwester Paczesny

Skip to content