Zakończenie roku szkolnego 2014/2015

DSC_0182Uroczystości kończące rok szkolny 2014/2015 odbyły się na boisku szkolnym. Obecnością swoją zaszczycili nas dziekan Wydziału Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej prof. dr hab. Grzegorz Bąk, przedstawiciele firm patronackich oraz rodzice uczniów z przewodniczącą Rady Rodziców Dorotą Świnogą na czele. Firmę Veolia Energia Łódź reprezentowali dyrektor ds. Zasobów Ludzkich Teresa Pietrowska oraz Agnieszka Skrodzka, firmę Printor prezes Krzysztof Torczyński, zaś BSH Karolina Stogidis.

Podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego byliśmy świadkami podpisania dwóch ważnych dla przyszłości naszej szkoły umów. Umowy patronackiej z Wydziałem Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej oraz  umowy o współpracy z kolejnym pracodawcą – firmą Printor.

Dyrektor szkoły Henryka Michalska podsumowała całoroczną pracę szkoły, pogratulowała uczniom sukcesów, a Radzie Pedagogicznej podziękowała za trud włożony w nauczanie i wychowanie młodzieży. Zwracając się do pracodawców współpracujących ze szkołą pani dyrektor powiedziała m.in.:
„Dziękuję Wam za zrozumienie, za to, że zawsze reagujecie na nasze potrzeby i że los tej szkoły nie jest Wam obojętny. To dzięki Wam możemy lepiej i efektywniej kształcić naszą młodzież, która tworzyć będzie niedaleką przyszłość”.

Najlepsze wyniki w nauce osiągnęły klasy – IV TC, I TC i II TB. Najwyższy wskaźnik frekwencji odnotowały klasy I TC, II TB i III TA. We współzawodnictwie klasowym, biorąc pod uwagę średnią nauczania i frekwencję, najlepszymi okazały się klasy – I TC, II TB i II TC.

Uczniowie, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce, zostali wyróżnieni nagrodami i dyplomami przyznanymi przez dyrektora szkoły i upominkami od firmy P&G.

Sześciu uczniów otrzymało świadectwa z wyróżnieniem, co oznacza, że osiągnęli średnią nauczania co najmniej 4,75. Wszyscy, którzy zdali do następnej klasy z wyróżnieniem, otrzymali jednorazowe stypendia za wyniki w nauce. W gronie nagrodzonych znaleźli się:
Michał Rutkowski – I TE – 5,25
Paulina Nawrot – III TB – 5,13
Weronika Niewiadoma – III TB – 5,13
Patryk Sroka – III TC – 5,00
Marcin Krupa – II TB – 4,80
Mikołaj Kunka – III TC – 4,79

Dla uczniów z klas patronackich, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce w roku szkolnym 2014/2015, firmy Veolia Energia Łódź i BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego ufundowały specjalne nagrody. Ponadto najlepsi uczniowie z klas energetycznych będą otrzymywać w przyszłym roku szkolnym stypendia ufundowane przez firmę Veolia Energia Łódź.

Pani dyrektor Henryka Michalska wręczyła również dyplomy zwycięzcom w Szkolnym Turnieju Sudoku i w konkursie Elektroakustyka.

Na zakończenie uroczystości pani dyrektor Henryka Michalska życzyła wszystkim pięknych, słonecznych wakacji, zaś uczniom klasy III ZA, dla których dzień zakończenia roku szkolnego był dniem ukończenia szkoły, życzyła wszelkiej pomyślności i sukcesów zawodowych.

Zdjęcia Sylwester Paczesny

Skip to content