WOŚP

 
Wszystkich chętnych wolontariuszy WOŚP zapraszamy
do zgłaszania się do naszego sztabu przy ZSP nr 9 w Łodzi.
 
Zgłoś swój udział poprzez wysłanie maila z wypełnioną ankietą na adres:
wosp@zsp9.pl
 
 
logo
 
 

W celu zgłoszenia się do sztabu jako wolontariusz, proszę o przesłanie e-mailem na adres wosp@zsp9.pl następujących danych: 

1. pesel
2. adres e-mail
3. imię
4. nazwisko
5. ulica
6. nr domu
7. nr mieszkania
8. kod pocztowy
9. miejscowość
10. nr telefonu z numerem kierunkowym
11. nazwa szkoły lub miejsca pracy
12. adres szkoły/miejsca pracy( ulica, numer domu/ mieszkania ) kod pocztowy, miejscowość
13. zdjęcie  nie mniejsze niż 800 X 600 pixeli i musi być w formacie jpg (zdjęcie musi być profilowe z widoczną twarzą)

14. WAŻNE!!! Osoby niepełnoletnie – proszę podać dodatkowo imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego

Przyjmujemy tylko dokładnie wypełnione dane osobowe i zdjęcie w w/w formacie i rozmiarze. Sztab nie zajmuje się edycją zdjęć!!!

Po przesłaniu danych zostaną Państwo zarejestrowani jako wolontariusze Sztabu WOŚP przy ZSP9 w Łodzi. Następnie skontaktujemy się z Państwem, w chwili gdy będziecie musieli przyjść i podpisać wydrukowane identyfikatory. 

Nieprzekraczalnym terminem składania wniosków jest 30 listopada!

ZOBOWIĄZANIE
 
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to serce, zaufanie, pewność i radość. Chcę pomóc Orkiestrze i zapewniam, że nie nadużyję jej zaufania. Przedstawię pełne rozliczenie oraz w ciągu dwóch tygodni od ich zebrania, przekażę Orkiestrze środki uzyskane na jej cel. Każdą działalność na rzecz Orkiestry najpierw uzgodnię z Orkiestrą. Wyrażam zgodę na zamieszczenie moich danych osobowych w zbiorze danych Fundacji WOŚP oraz na korzystanie z nich zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych ((tekst jednolity: Dz. U. z 2014, poz. 1182, ze zm.).

Skip to content