Wykłady na Politechnice Łódzkiej

czUczniowie klasy III TA i III TB pod opieką Ewy Marczewskiej i Anny Szewczyk uczestniczyli w wykładzie z demonstracjami  „Ruch bryły sztywnej” na Wydziale Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej. Wykład prowadził dr inż. Piotr Górski przy asyście technika inż. Mateusza Mirowskiego.

W trakcie wykładu omówiono: pojęcie bryły sztywnej, podstawowe działania na wektorach, definicję momentu pędu i siły, kinematykę bryły sztywnej (ruch postępowy i obrotowy) i dynamikę bryły sztywnej (pojęcie momentu bezwładności, energii kinetycznej ruchu obrotowego bryły sztywnej,  podobieństwa i różnice podstawowych praw dla ruchów postępowego i obrotowego, zasada zachowania momentu pędu układu mas, precesja wymuszona bryły sztywnej, efekt giroskopowy dla bryły sztywnej – zasada działania girokompasu). 

Wykład ilustrowały liczne doświadczenia. Zaprezentowano: toczenie się bryły sztywnej o symetrii walcowej, staczanie się różnych brył sztywnych o symetrii walcowej po równi pochyłej – analiza wyników eksperymentów, sprawdzanie zasady zachowania momentu pędu w układzie stołek obrotowy-siedzący-koło rowerowe o zwiększonym momencie bezwładności oraz stołek rowerowy-siedzący-hantle (kule), precesję bryły sztywnej o symetrii walcowej, podnoszenie się środka ciężkości bryły sztywnej w celu obrotu wokół osi o największym momencie bezwładności, zjawisko giroskopowe na przykładzie wirowania koła rowerowego lub wirnika odkurzacza)  oraz omówiona została zasada jazdy na rowerze.

Materiały nadesłała Ewa Marczewska

Skip to content