Wymiana polsko-niemiecka

„Łączenie Światów” – zmniejszanie barier w komunikacji z osobami niedosłyszącymi – pod takim hasłem realizowana była w Łodzi 13 edycja projektu wymiany polsko-niemieckiej.  Od 23 września, przez okres tygodnia uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi oraz niemieckiej szkoły Werner-von-Siemens-Schule w Wetzlar pracowali wspólnie nad projektami, zwiedzali, bawili się i nawiązywali znajomości. W roku bieżącym zaprosiliśmy również do współpracy młodzież ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1 dla Dzieci Niesłyszących w Łodzi.

„Łączenie światów” to projekt, który między innymi ma na celu uświadomienie osobom słyszącym, z jakimi problemami spotykają się w życiu codziennym osoby niedosłyszące.

Uczniowie ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1 wraz z uczniami z ZSP nr 9 i kolegami z Niemiec pracowali metodą projektów nad wybranymi tematami.

Współpraca między szkołami miała również charakter konsultacji, ponieważ jeden z naszych projektów zakładał stworzenie komunikatora, który miał za zadanie działać na zasadach pętli indukcyjnej, która pozwala na przekazywanie komunikatów osobom niedosłyszącym. Wykonane przez uczniów urządzenie, zainstalowane w pomieszczeniu, może w dużym stopniu poprawić komfort komunikacji osób niedosłyszących.

Pozostałe projekty, realizowane w grupach międzynarodowych, dotyczyły: systemów robotyki (Lego Mindstroms, Fischertechnik), mikrosterowników (Arduino), konstruowania dronów, multimediów i technik komputerowych. Jedna z grup ze zgromadzonego podczas projektu materiału, zmontowała krótki film o naszej szkole. Całość działań projektowych podsumował film przygotowany przez polską i niemiecką młodzież.

Dwie grupy otrzymały wsparcie merytoryczne oraz jedna z nich elektrokomponenty do pracy od firmy TME.                                                                      

Efekty swojej pracy uczniowie dokumentowali za pomocą kart pracy, zdjęć, filmów, dźwięków i w końcowej fazie za pomocą prezentacji multimedialnej, którą prezentowali podczas Dnia Europejskiego wraz ze swoim prototypem.

W ramach wymiany polsko – niemieckiej, w niedzielę 23 września br., grupa polskich i niemieckich uczniów i nauczycieli zwiedziła Warszawę. Na wycieczkę zaproszeni zostali również uczniowie ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1 w Łodzi wraz z opiekunem. Widzieliśmy m.in. Plac Zamkowy i Zamek Królewski, Kolumnę Zygmunta, Katedrę Św. Jana, Rynek Starego Miasta, Barbakan, rynek Nowego Miasta, Stadion Narodowy. Spacerowaliśmy również w Parku Łazienkowskim, gdzie mogliśmy tego dnia rozkoszować się piękną polską jesienią. Podróż ta była ciekawą lekcją historii, a przede wszystkim – dobrą zabawą.

Aby zapoznać naszych niemieckich gości z Łodzią i jej historią, a tym samym urozmaicić ich pobyt w naszym mieście zapewniliśmy im następujące atrakcje poza pracą projektową: zwiedzanie Muzeum Miasta Łodzi – Pałac Poznańskiego; zwiedzanie Manufaktury, Dworca Łódź Fabryczna, zwiedzanie Centrum Nauki i Techniki EC1; wyjście na basen, grę w kręgle.

Współpraca pomiędzy naszymi szkołami trwająca już ponad 10 lat ma na celu realizację wspólnych projektów, przełamanie uprzedzeń, pozbycie się stereotypów, doskonalenie umiejętności w posługiwaniu się językami obcymi oraz wdrożenie do edukacji międzykulturowej jako formy wymiany poglądów i informacji.

Realizatorzy projektu: Renata Masica, Piotr Pluskota, Monika Jaskuła, Krzysztof Muszyński

 

Skip to content