XXIII Przegląd Twórczości Artystycznej Uczniów Szkół Zawodowych

Podsumowanie XXIII Przeglądu Twórczości Artystycznej Uczniów Szkół Zawodowych odbyło się 12 czerwca w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi. W ramach tegorocznej edycji zostały przeprowadzone trzy konkursy: fotograficzny, literacki i plastyczny.

W zmaganiach konkursowych wzięło udział 188 uczniów z 42 szkół zawodowych z naszego miasta i województwa łódzkiego. Komisje konkursowe poddały ocenie 77 prac fotograficznych (56 uczestników), 75 prac literackich (57 uczestników) i 93 prace plastyczne (84 uczestników). W projekt zaangażowanych było 61 nauczycieli, artystycznych opiekunów młodzieży. Podsumowaniu Przeglądu towarzyszyła wystawa prac fotograficznych i plastycznych nagrodzonych i wyróżnionych w konkursach. Fragmenty nagrodzonych prac literackich zaprezentowane zostały przez ich autorów, bądź lektora.

Wyniki zmagań konkursowych i galeria zdjęć zamieszczone są  na stronie Przeglądu Twórczości.

Skip to content