XXXI Podsumowanie Ruchu Innowacyjnego w Edukacji w roku szkolnym 2016/2017

Podczas  XXXI Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji w roku szkolnym 2016/2017 dyrektor ZSP nr 9  Henryka Michalska otrzymała certyfikat Złotego Twórczego Dyrektora Szkoły Zawodowej, zaś nasi nauczyciele  Krzysztof Muszyński i Ryszard Mirys otrzymali certyfikaty Promotor Rozwoju Edukacji.

Certyfikaty przyznawane są przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego we współpracy z instytucjami o znaczeniu krajowym i  międzynarodowym.

Tytuł  Złoty Twórczy Dyrektor Szkoły Zawodowej poświadcza kreatywność w zarządzaniu placówką oświatową i innowacyjność w podejściu do edukacji zawodowej.   

Tytuł  Kreator Kompetencji Zawodowych przyznawany jest nauczycielowi, który ze szczególną troską – ale również ze stałą gotowością do wprowadzania zmian skorelowanych z przekształceniami rynku pracy – przygotowuje uczących się do uzyskiwania profesjonalnych kompetencji. 

Uroczystość odbyła się 8 czerwca w Muzeum Miasta Łodzi i połączona była z XX-leciem Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

 

Skip to content