Łódzkie Spotkania Tischnerowskie

„Wolność to nie jest w lewo, ani w prawo tylko wyżej.”

Ks. Józef Tischner

Wojciech Bonowicz

Wojciech Bonowicz

W progi naszej szkoły, we wtorek 20 stycznia bieżącego roku, dokładnie w dniu dwudziestej rocznicy nadania Józefowi Tischnerowi doktoratu honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego, zawitali wyśmienici goście – poeta, redaktor, znawca życia i pism Księdza Profesora, niezrównany erudyta – Wojciech Bonowicz, przedstawiciel Klubu Miłośników „Tygodnika Powszechnego” – ksiądz Arkadiusz Lechowski, pracownicy Zakładu Dydaktyki Języka Polskiego i Literatury Polskiej Uniwersytetu Łódzkiego prof. Jolanta Fiszbak, dr Beata Gala-Milczarek, dr Adam Mazurkiewicz oraz dr Małgorzata Gajak-Toczek, która poprowadziła spotkanie. W tym niezwykłym wydarzeniu udział wzięła pani dyrektor Henryka Michalska, wicedyrektor Dorota Serwik-Porowska, nauczyciele szkoły oraz uczniowie klas maturalnych: IV TB i IV TD.

Spotkanie, którego byliśmy uczestnikami, stało się prawdziwą ucztą duchową, bowiem pan Wojciech Bonowicz – prowadząc z nami lekcję „czytania Tischnera” – przeniósł nas w zupełnie inny świat. Podejmując rozważania, dotyczące sensu i celu ludzkiego istnienia, zastanawialiśmy się nad tym, co czyni ludzkim człowieka, czym jest myślenie, a przede wszystkim dar spotkania z Innym. Ksiądz Profesor w swych pracach przekonywał, że każdy sens swemu istnieniu i podejmowanym działaniom nadać może tylko w dialogu z drugim. My takiego odmiennego od innych, samostwarzającego spotkania doświadczyliśmy i choć wiemy, że – mówiąc słowami Wisławy Szymborskiej – „nic dwa razy się nie zdarza” – czekamy na kolejne.

Dodać należy, że nasza Szkoła została wyróżniona – jako szkoła partnerska UŁ – dyplomem-podziękowaniem „za wcielanie wartości humanistycznych w codziennej pracy z młodzieżą, kształtowanie jej osobowości w kontakcie ze sztuką oraz pełne zaangażowania uczestnictwo uczniów w rozmaitych wspólnie organizowanych formach wydarzeń kulturalnych”.

Małgorzata Gajak-Toczek

Zdjęcia Sylwester Paczesny

Skip to content